We hebben met succes de alarmbel geluid. Dankzij de hulp van zo’n dertig kunstenaars kan de galerie nog minimaal twee jaar open blijven.

Er waren eigenlijk honderd kunstenaars nodig om echt uit de financiële problemen te geraken. Dat is niet gehaald. De kunstenaars die zich wel hebben aangemeld gaan we echter niet teleurstellen en daarom heeft het bestuur besloten voorlopig nog door te gaan  en met vernieuwde energie de schouders er onder te zetten. Ondertussen wordt er onafgebroken gezocht naar andere mogelijkheden en middelen om het bestaan van Kunsthuis18 voor de toekomst veilig te stellen.

Aan plannen voor de komende tijd ontbreekt het in elk geval niet. Exposities blijven wel onze ‘core business’ maar we willen het breder trekken. Met bedrijven en scholen, maar ook met andere kunst- en cultuurorganisaties willen wij het gesprek aangaan om te zien wat wij voor elkaar kunnen betekenen en hoe wij elkaar kunnen versterken.

Het is onze missie een zo groot en breed mogelijk publiek in Westland in contact te brengen met kunst en cultuur. 

 Voorop staat dat wij steeds weer pionieren, onverwachte verbindingen en verrassende combinaties willen maken. Wij zijn ook van mening dat het voor een stevigere positie van de beeldende kunst in Westland van groot belang is om zowel aan professioneel werkende kunstenaars als aan amateur kunstenaars de ruimte te bieden met de nadruk op jonge talenten.