Naaldwijk – Zaterdag 24 september vond de officiële voorzitterswisseling plaats van Kunsthuis18 aan Zuidwind 6 in Naaldwijk. Wendy van Es droeg het stokje van dit kunstpodium over aan de nieuwe voorzitter Gert van der Sar. Onder het genot van een hapje en een drankje nam Wendy van Es afscheid en stelde Gert van der Sar zich voor aan de vrijwilligers en de sponsoren.

Wendy van Es
Sinds november 2008 maakte Wendy van Es onderdeel uit van het bestuur van Stichting Beeldende Kunst Westland. Eerst als secretaris en daarna als algemeen bestuurslid. In die tijd was zij al bezig met het voorbereiden van een plan voor kunsteducatie. In januari 2013 nam zij het voorzitterschap over van toenmalig voorzitter Bert van Harten. Haar doelstellingen zijn bereikt: het realiseren van nieuwe huisvesting, inclusief nieuwe huisstijl en website en een goed plan voor kunsteducatie aan jongeren. Een mooi moment, aldus Van Es, om het stokje over te dragen aan haar opvolger Gert van der Sar. Voor de toekomst ziet zij graag dat de Kunstgarage, het pand waarin Kunsthuis18 is gevestigd, de hotspot wordt van beeldende kunst binnen Westland. “Deze plek leent zich als geen andere voor een stevigere samenwerking binnen de culturele sector en met het bedrijfsleven. In een ruimte met de inspiratie van beeldende kunst!”

Zij heeft de tijd bij Kunsthuis18 ervaren als plezierig, spannend en ook intensief. Zij heeft haar werk nooit als vrijwilligerswerk gezien maar als een serieuze job, ook al stonden er geen verdiensten tegenover. “Het was een periode waarin we met Kunsthuis18 veel nieuwe stappen hebben gezet, daar ben ik ontzettend trots op.” Naast haar baan bij Westland Cultuurweb gaat zij de tijd die nu vrijkomt weer investeren in haar eigen bedrijf “Een Productie van Van Es”.

Gert van der Sar
Gert van der Sar (51) is de nieuwe voorzitter van Kunsthuis18. Hij is directeur van diverse Westlandse bedrijven, waaronder uitzendorganisatie Greenport People. Van der Sar probeert zich om de drie jaar te committeren aan een vrijwilligersdoel, meestal in de voorzittersrol. In het verleden heeft hij zich ingezet voor de veteranen, Westlandse basisscholen, de ’s-Gravenzandse scouting en de Nederlandse Bergsport. Nu kiest hij voor Kunsthuis18 in de hoop dat dit ook zijn eigen kunstzinnige creativiteit weer doet opleven. “Het is mijn overtuiging dat kunst en cultuur mensen met elkaar verbindt. Het is daarom van onmiskenbaar belang het Westlandse bedrijfsleven te inspireren en, naast alle sportieve goede doelen, de Westlandse kunst en cultuur te omarmen om zo te laten zien welke geweldige creativiteit en talenten er in onze regio aanwezig zijn”, aldus de nieuwe voorzitter van Kunsthuis18. Hij wil samen met het bestuur en het team van enthousiaste vrijwilligers een 4- tot 5 jarenplan ontwikkelen om de doelen concreet en uitvoerbaar te maken. Hij ziet zichzelf als een voorzitter zonder hamer die een doelgerichte en efficiënte vergaderstijl hanteert. “Ik zal wel veel sturende vragen stellen om zo tot de noodzakelijke veranderingen te komen en ervoor zorgen dat nieuwe inzichten blijven stromen.”