vriend van

Vrienden zijn voor Kunsthuis18 héél belangrijk. Door financiële ondersteuning maakt u onze activiteiten mede mogelijk.

WORD PARTICULIERE VRIEND

Wordt u ook vriend van onze stichting? U ontvangt onze maandelijkse digitale nieuwsbrief en vooral: heel veel dank! Met een donatie vanaf € 25,00 per jaar bent u ons zeer behulpzaam. Natuurlijk staat het u vrij om meer te doneren.

De Geefwet maakt het tot en met eind 2017 zeer aantrekkelijk om te schenken aan kunst en cultuur. U ontvangt fiscaal voordeel waardoor uw gift meer waard wordt.

WORD BEDRIJFSVRIEND

Sponsoring is een mogelijkheid, maar ook kunt u er als bedrijf voor kiezen om te doneren. U wordt bedrijfsvriend door een donatie vanaf € 100,00. Ook bij een bedrijfsdonatie geniet u fiscaal voordeel, zie hierboven bij Geefwet.

Wordt u bedrijfsvriend, dan ontvangt u onze nieuwsbrief, vermelden wij uw bedrijfsnaam op onze website met een link naar uw eigen website en laten wij via onze sociale media en nieuwsbrief aan onze volgers weten dat u ons steunt!

Direct particuliere of bedrijfsvriend worden? Geef uw gegevens aan ons door via de email info@kunsthuis18.com en maak uw donatie over naar rekeningnummer (IBAN): NL79RABO0368162133 (Rabobank) ten name van Stichting Beeldende Kunst Westland, onder vermelding van ‘particuliere vriend’ of ‘bedrijfsvriend’.

sponsoring

Uw maatschappelijke betrokkenheid tonen door kunst te ondersteunen? U helpt ons onze activiteiten voort te zetten én uit te breiden. Kunsthuis18 wordt volledig door de vrijwillige inzet van medewerkers en bestuur gerund. Kunsthuis18 maakt deel uit van Stichting Beeldende Kunst Westland. Wij zijn zelfredzaam, hebben geen subsidierelatie met de gemeente.

Onze activiteiten worden mogelijk gemaakt door sponsoring, giften van fondsen en donateurs. Wij zijn ambitieus en willen verder groeien in activiteiten en ons bereik. Wij doen ons werk met enthousiasme en kennis van zaken. Laten we samen beeldende kunst nóg beter op de Westlandse kaart zetten? Door exposities, cultuureducatie en projecten op locatie.

Wij bieden de volgende mogelijkheden: Platina sponsoring, Gouden sponsoring en Zilveren sponsoring. Met een uitgebreide tegenprestatie van onze kant. Wij lichten u ons sponsormenu graag toe.

Een donatie schenken kan ook! Dit kan als Particuliere vriend of als Bedrijfsvriend.

platina sponsor

anbi

Kunsthuis18 maakt deel uit van Stichting Beeldende Kunst Westland. Wij staan bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Per 1 januari 2014 is het van belang inzicht te bieden in de jaarcijfers. Dit ter bevordering van het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector.

Graag attenderen wij u op de Geefwet. De Geefwet  maakt schenken aan cultuur nog aantrekkelijker. Deze wet faciliteert dat u met extra fiscaal voordeel als particulier of als bedrijf aantrekkelijk kunt schenken aan cultuur.

Wat is het belasting voordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

bestuur

Voorzitter: Piet Smal

Secretaris: Patty van der Linden

Penningmeester: Pierre van den Ende

Vrijwilligers coördinator: Conny van Kan

Algemeen bestuurslid: Martin Groen

Communicatie: Nanda Zwinkels

Beloningsbeleid: medewerkers en bestuur werken vrijwillig en dus onbezoldigd

Doelstelling: het stimuleren van de beleving van en de participatie aan beeldende kunst in Westland.
Activiteiten: jaarlijks organiseren wij 18 exposities en diverse beeldende kunstprojecten op locatie, te weten als partner in de Nationale Zomerbloemententoonstelling, Waterpop, Podium Westland en KIK Kunst in de Kroeg (met WPC Nederland Drie).

WETTELIJKE ANBI-GEGEVENS

Stichting Beeldende Kunst Westland
Fiscaal nummer: 8159.83.487
Contactgegevens:
info@kunsthuis18.nl
Zuideinde 6
2671 MH Naaldwijk